Про наш навчальний заклад
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 337 від 26.04.2004р. „Про
створення факультетів Національного університету харчових технологій” і наказу Національного
університету харчових технологій від 27.04.2004р. № 82 „Про створення заочного факультету
Національного університету харчових технологій у м. Львові” створено заочний факультет
НУХТ у м. Львові на базі Львівського технікуму м’ясної та молочної промисловості.
Ліцензія базового навчального закладу, видана Міністерством освіти і науки України від
17.07.2006р. Серія АВ № 048906 з додатком по відокремленим структурним підрозділам.
Наказом ректора Національного університету харчових технологій від 27 лютого 2013р.
№ 17 на підставі листа МОНМС України від 25.02.2013р. №1/11-4219 заочний факультет
реорганізовано і створено Регіональний навчально-науковий центр НУХТ у м. Львові.
Контингент студентів в основному, випускники Львівського технікуму м’ясної та молочної
промисловості, навчання в якому проводиться за інтегрованими навчальними планами,
затвердженими в Національному університеті харчових технологій. Така підготовка фахівців дає можливість підготувати більш кваліфікованих спеціалістів з вищою освітою. Враховуючи територіальне розміщення заочного факультету, випускники коледжів та технікумів мають змогу за місцем проживання продовжити навчання без відриву від виробництва у вищому навчальному закладі 4-го рівня акредитації і отримати дипломи за ОКР «бакалавр» та «спеціаліст». Регіональний навчально-науковий центр функціонує на базі Львівського технікуму м'ясної та молочної промисловості НУХТ. Згідно Наказу Національного Університету харчових технологій №64 від 16.04.15 року Регіональний навчально-науковий центр Національного університету харчових технологій у м. Львові реорганізовано, шляхом зміни його назви на філію Національного університету харчових технологій у м. Львові.
Технологія зберігання, консервування і переробки м’яса
Фахівці набувають глибоких твердих знань в галузі технології
м’яса і м’ясопродуктів та підготовки до активного їх
застосування на виробництві при вирішенні питань
удосконалення діючих технологій і розробки нових
технологічних процесів, що забезпечують раціональне
використання сировинних ресурсів, підвищення якості
продукції та застосування енергозберігаючих технологій.
Наш факультет готує фахівців за наступними спеціальностями:
Облік і аудит
Фахівці з економіки можуть приймати управлінські рішення в галузі
економіки, проводити аналіз результатів діяльності як комерційно-
фінансової, так і виробничо-господарської, розробляти плани розвитку
підприємства та реалізовувати їх, пропонувати заходи
господарювання і контролювати за їх виконанням, незалежно від
стану ринкового середовища.
Технологія зберігання, консервування і переробки молока
Випускники здатні проектувати підприємства молочної промисловості, самостійно
виявляти та обґрунтовувати шляхи вдосконалення техніки і технології на
підприємстві, здійснювати технохімічний та мікробіологічний контроль сировини
і готової продукції, вирішувати завдання науково-дослідного характеру. Спеціалісти
мають глибокі знання щодо теоретичних та практичних аспектів виробництва
молочних продуктів, принципу дії технологічного обладнання для молочної
промисловості, систем автоматизації і комп'ютеризації виробничих процесів, питань
метрології, стандартизації і сертифікації харчових продуктів, набувають навичок
створення нових видів продукції і розроблення нормативно-технологічної
документації.

З нагоди  Воскресіння Христового прийміть наші найкращі вітання і побажання Божого благословення, здоров'я і добробуту!  Нехай цей Великий День дарує Вам щастя, любов та непохитну віру в кращий завтрашній день! З повагою  колектив  Філії  НУХТ ...

Список вступників рекомендованих до зарахування

Рейтинговий список вступників

8 березня