Про наш навчальний заклад
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 337 від 26.04.2004р. „Про
створення факультетів Національного університету харчових технологій” і наказу Національного
університету харчових технологій від 27.04.2004р. № 82 „Про створення заочного факультету
Національного університету харчових технологій у м. Львові” створено заочний факультет
НУХТ у м. Львові на базі Львівського коледжу м’ясної та молочної промисловості.
Ліцензія базового навчального закладу, видана Міністерством освіти і науки України від
17.07.2006р. Серія АВ № 048906 з додатком по відокремленим структурним підрозділам.
Наказом ректора Національного університету харчових технологій від 27 лютого 2013р.
№ 17 на підставі листа МОНМС України від 25.02.2013р. №1/11-4219 заочний факультет
реорганізовано і створено Регіональний навчально-науковий центр НУХТ у м. Львові.
Контингент студентів в основному, випускники Львівського коледжу м’ясної та молочної
промисловості, навчання в якому проводиться за інтегрованими навчальними планами,
затвердженими в Національному університеті харчових технологій. Така підготовка фахівців дає можливість підготувати більш кваліфікованих спеціалістів з вищою освітою. Враховуючи територіальне розміщення заочного факультету, випускники коледжів та технікумів мають змогу за місцем проживання продовжити навчання без відриву від виробництва у вищому навчальному закладі 4-го рівня акредитації і отримати дипломи за ОКР «бакалавр» та «спеціаліст». Регіональний навчально-науковий центр функціонує на базі Львівського технікуму м'ясної та молочної промисловості НУХТ. Згідно Наказу Національного Університету харчових технологій №64 від 16.04.15 року Регіональний навчально-науковий центр Національного університету харчових технологій у м. Львові реорганізовано, шляхом зміни його назви на філію Національного університету харчових технологій у м. Львові.
"Харчові технології"
Фахівці набувають глибоких твердих знань в галузі технології
м’яса і м’ясопродуктів та підготовки до активного їх
застосування на виробництві при вирішенні питань
удосконалення діючих технологій і розробки нових
технологічних процесів, що забезпечують раціональне
використання сировинних ресурсів, підвищення якості
продукції та застосування енергозберігаючих технологій.
Наш факультет готує фахівців за наступними спеціальностями:
Облік і оподаткування
Фахівці з економіки можуть приймати управлінські рішення в галузі
економіки, проводити аналіз результатів діяльності як комерційно-
фінансової, так і виробничо-господарської, розробляти плани розвитку
підприємства та реалізовувати їх, пропонувати заходи
господарювання і контролювати за їх виконанням, незалежно від
стану ринкового середовища.
"Харчові технології"
Випускники здатні проектувати підприємства молочної промисловості,
самостійно виявляти та обґрунтовувати шляхи вдосконалення техніки і
технології на підприємстві, здійснювати технохімічний та мікробіологічний
контроль сировини і готової продукції, вирішувати завдання
науково-дослідного характеру. Спеціалісти мають глибокі знання щодо
теоретичних та практичних аспектів виробництва молочних
продуктів, принципу дії технологічного обладнання для молочної
промисловості, систем автоматизації і комп'ютеризації виробничих процесів,
питань метрології, стандартизації і сертифікації харчових продуктів,
набувають навичок створення нових видів продукції і розроблення
нормативно-технологічної документації.

Презентовано наукові здобутки студентів

У НУХТ відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі», організована факультетом обліку, фінансів та підприємницької діяльності. ...

Теорія – важлива, практика – необхідна!

Традиційно щороку на кафедрі технології м'яса і м'ясних продуктів проводиться конференція за результатами проходження виробничої та технологічної практик студентами III та IV курсів на м’ясопереробних підприємствах України. 2012 рік не став ...

Підсумки підведені

Завершила роботу XIXМіжнародна конференція з автоматичного управління «АВТОМАТИКА/AUTOMATICS– 2012», яка працювалавнашому університеті 26 - 28 вересня 2012 р. Захід був організований фахівцями нашого університету – кафедрою автоматизації процесів ...