Головна » Перелік дисциплін

Перелік дисциплін

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

на 2017 – 2018 навчальний рік

Філії НУХТ у м. Львові

 

Спеціальність: 7.091707 “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”

№ п/п

Назва дисципліни Форма контролю

3 КУРС

1 Іноземна мова за професійним спрямуванням Залік
2 Історія української культури Іспит
3 Вища математика Іспит
4 Загальна та неорганічна хімія Іспит
5 Органічна хімія Іспит
6 Аналітична хімія Залік
7 Фізика Залік, Іспит
8 Інформатика та інформаційні технології Іспит
9 Інженерна та комп’ютерна графіка Залік
10  Основи охорони праці Іспит
11  Основи фізіології та гігієни харчування Залік
12  Університетська освіта Залік
13  Цивільна оборона  Залік
14  Інформаційні технології в інженерних розрахунках галузі Залік
4 КУРС
1  Технологія отримання та первинного оброблення молока  Залік
2  Основи холодильних технологій  Залік
3  Технічна мікробіологія  Іспит
4  Фізична і колоїдна хімія  Іспит
5  Біохімія  Іспит
6  Теплотехніка  Залік
7  Технологічне обладнання галузі  Іспит
8  Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю  Залік
9  Економіка підприємства  Іспит
 10  Технологія оздоровчих харчових продуктів  Залік
 11  Загальні технології харчової промисловості  Залік
 12  Технологія галузі (молоко)  Залік
 13  Технологія галузі (м’ясо)  Залік
 14  Процеси і апарати харчових виробництв  Залік, Іспит
 15  Науково-дослідна робота студентів  Залік
 16  Основи САПР  Залік
 17  Мікробіологія молока і молочних продуктів  Залік
 18  Мікробіологія м’яса і м’ясопродуктів  Залік
 19  Основи промислового будівництва та санітарної техніки  Залік
 20  Менеджмент підприємств з основами підприємництва   Іспит
 21   Хімія сировини молочних продуктів  Залік
 22  Основи тваринництва і ветсанекспертизи  Іспит
 23  Технологія галузі (молоко)  Іспит
 24  Технологія галузі (м’ясо)  Іспит
 25  Проектування підприємств галузі (молоко)  Залік
 26  Проектування підприємств галузі (м’ясо )  Залік
 27  Автоматизація виробничих процесів  Іспит
 28  Менеджмент підприємств з основами підприємництва   Іспит
 29  Основи холодильних технологій  Залік
6 КУРС   
 Управління інноваційними проектами  Іспит
2  Цивільна оборона  Залік
3  Інноваційні технології галузі (м’ясо)  Іспит
4  Інноваційні технології галузі (молоко)  Іспит
5  Оптимізація технологічних процесів галузі (м’ясо)  Іспит
6  Оптимізація технологічних процесів галузі(молоко)  Іспит
7  Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі.(м’ясо)  Залік
8  Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі.(молоко)  Залік
9  Охорона праці в галузі  Іспит
10   Експлуатація технологічного обладнання   Залік
11   Енерго– і ресурсоощадні технології  Залік
12   Контроль якості та безпеки харчових продуктів (м’ясо)  Залік
13  Контроль якості та безпеки харчових продуктів (молоко)  Залік
14  Технологія використання харчових добавок у галузі  Залік
15 Технологія молочних продуктів з комбінованим складом сировини Залік

Спеціальність: 7.05170108 «Технологія зберігання, консервування та переробки молока»

№ п/п

Назва дисципліни Форма контролю

3 КУРС

1 Іноземна мова за професійним спрямуванням Залік
2 Історія української культури Іспит
3 Вища математика Іспит
4 Загальна та неорганічна хімія Іспит
5 Органічна хімія Іспит
6 Аналітична хімія Залік
7 Фізика Залік, Іспит
8 Інформатика та інформаційні технології Іспит
9 Інженерна та комп’ютерна графіка Залік
10  Основи охорони праці Іспит
11  Основи фізіології та гігієни харчування Залік
12  Університетська освіта Залік
13  Цивільна оборона  Залік
14  Інформаційні технології в інженерних розрахунках галузі Залік
4 КУРС
1  Технологія отримання та первинного оброблення молока  Залік
2  Основи холодильних технологій  Залік
3  Технічна мікробіологія  Іспит
4  Фізична і колоїдна хімія  Іспит
5  Біохімія  Іспит
6  Теплотехніка  Залік
7  Технологічне обладнання галузі  Іспит
8  Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю  Залік
9  Економіка підприємства  Іспит
 10  Технологія оздоровчих харчових продуктів  Залік
 11  Загальні технології харчової промисловості  Залік
 12  Технологія галузі (молоко)  Залік
 13  Технологія галузі (м’ясо)  Залік
 14  Процеси і апарати харчових виробництв  Залік, Іспит
 15  Науково-дослідна робота студентів  Залік
 16  Основи САПР  Залік
 17  Мікробіологія молока і молочних продуктів  Залік
 18  Мікробіологія м’яса і м’ясопродуктів  Залік
 19  Основи промислового будівництва та санітарної техніки  Залік
 20  Менеджмент підприємств з основами підприємництва   Іспит
 21   Хімія сировини молочних продуктів  Залік
 22  Основи тваринництва і ветсанекспертизи  Іспит
 23  Технологія галузі (молоко)  Іспит
 24  Технологія галузі (м’ясо)  Іспит
 25  Проектування підприємств галузі (молоко)  Залік
 26  Проектування підприємств галузі (м’ясо )  Залік
 27  Автоматизація виробничих процесів  Іспит
 28  Менеджмент підприємств з основами підприємництва   Іспит
 29  Основи холодильних технологій  Залік
6 КУРС   
 Управління інноваційними проектами  Іспит
2  Цивільна оборона  Залік
3  Інноваційні технології галузі (м’ясо)  Іспит
4  Інноваційні технології галузі (молоко)  Іспит
5  Оптимізація технологічних процесів галузі (м’ясо)  Іспит
6  Оптимізація технологічних процесів галузі(молоко)  Іспит
7  Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі.(м’ясо)  Залік
8  Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі.(молоко)  Залік
9  Охорона праці в галузі  Іспит
10   Експлуатація технологічного обладнання   Залік
11   Енерго– і ресурсоощадні технології  Залік
12   Контроль якості та безпеки харчових продуктів (м’ясо)  Залік
13  Контроль якості та безпеки харчових продуктів (молоко)  Залік
14  Технологія використання харчових добавок у галузі  Залік
15 Технологія молочних продуктів з комбінованим складом сировини Залік

Спеціальність: 7.03050901 “Облік і аудит”

№ п/п

Назва дисципліни Форма контролю

3 КУРС

1 Культурологія Залік
2 Психологія та педагогіка Залік
3 Політологія Іспит
4 Політекономія Іспит
5 Історія економіки та економічної думки Іспит
6 Статистика Іспит
7 Мікроекономіка Іспит
8 Макроекономіка Іспит
9 Теорія ймовірності та математична статистика Залік
10 Математичне програмування Залік
11 Економіка підприємства Іспит
12 Бухгалтерський  облік Іспит
13 Гроші і кредит Залік
14 Національна економіка Залік
15 Загальні технології харчових виробництв Залік
16 Основи охорони праці Залік
17 Цивільна оборона Залік
4 КУРС
1  Макроекономіка  Іспит
2  Менеджмент  Іспит
3  Маркетинг  Іспит
4  Фінанси  Іспит
5  Математичне програмування  Залік
6  Аудит  Залік
7  Організація і методика економічного аналізу  Іспит
8  Економіка праці та соціально-трудові відносини  Іспит
9  Міжнародна економіка  Іспит
 10  Інвестування  Залік
 11  Фінансовий облік  Іспит
 12  Особливості обліку у суміжних галузях  Залік
 13  Управління витратами   Залік
 14  Облік у зарубіжних країнах  Іспит
 15  Ділова іноземна мова  Іспит
 16  Економіко-математичне моделювання  Іспит
 17  Організація виробництва  Залік
 18  Організація обліку на підприємствах малого бізнесу  Іспит
 19  Основи промислового будівництва та санітарної техніки  Іспит
5 КУРС   
 Інформаційні системи і технології обліку  Іспит
2  Практичний аудит  Іспит
3  Управлінський облік  Іспит
4  Облік в бюджетних установах  Іспит
5  Облік в банках  Іспит
6  Судова бухгалтерська експертиза  Залік
7  Державний контроль і ревізія  Іспит
8  Математичне програмування  Залік
9  Ділова іноземна мова  Іспит
10   Облік ЗЕД  Іспит
11   Фінансово-інвестиційний аналіз  Іспит
12   Управлінські і інформаційні системи в аналізі і аудиті  Іспит
13  Організація обліку   Іспит
14  Особливості управл. обліку в галузях харчової п-вості  Іспит
15  Податковий облік  Залік
16  Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті  Іспит
17  Звітність підприємств  Іспит
18  Облік в бюджетних установах  Залік
19  Ділова іноземна мова  Залік