Головна » Спеціальності

Спеціальності

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)  курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

За заочною формою навчання

Спеціальність 181 “Харчові технології”

 Спеціальність 071 “Облік і оподаткування”

Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

За заочною формою навчання

 Спеціальність 181 “Харчові технології”

Спеціальність 181 “Харчові технології”