Головна » Вступна кампанія

Вступна кампанія

Розклад проведення консультацій та вступних випробувань

Перелік спеціальностей

Перелік документів для вступу 

Етапи вступної кампанії

Акт узгодження

Вартість  навчання

Статистика

Правила прийому до Національного університету харчових технологій

(в т.ч. для відокремлених структурних підрозділів) у 2018 році 

Програми вступних іспитів:

Програма додаткового вступного випробування з математики у формі співбесіди

Програма додаткового вступного випробування з хімії у формі співбесіди

 Інформаційні таблиці до Правил прийому до вищого навчального закладу

 Додаток 1 Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

Додаток 2 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

Додаток 3 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Додаток 4 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікацій-ний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра 

Додаток 5 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 6 Перелік  природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу

 

 

Нормативні документи:

Положення про апеляційну комісію

Положення про приймальну комісію

Телефон гарячої лінії МОНУ